ProjektyKong-any Zen

Kong-any Zen

Czym jest Buddha Projekt
Krowa przechodzi przez okno projekt
Czym jest Buddha projekt
zagadka zen projekt

Kong-any są to pytania, nad którymi możemy pracować. Są dobrą formą praktyki, ponieważ są one praktyką życia. Praca nad nimi przygotowuje nas do wielkich kong-anów naszego życia, które naturalnie pojawiają się w życiu każdego z nas: co muszę zrobić aby całkowicie uniezależnić się od moich rodziców, a tym samym stać się prawdziwie dojrzałą osobą? W jaki sposób mogę uregulować moją sytuację finansową i osiągnąć właściwe życie pozwalające mi praktykować Dharmę? Jakich zmian muszę dokonać w sobie, żeby moje małżeństwo mogło stać się promieniującym przekazem Dharmy? Odnalezienie rozwiązania na te życiowe kong-any może trwać wiele lat, a nawet dekad, wymagając od nas trudnej i głębokiej pracy.

Praktyka Kong-anów uczy nas czekania pod obłokiem niewiedzy, patrzenia, gdzie nie ma niczego do zobaczenia, słuchania, gdy nie można niczego usłyszeć. Ostatecznie zrozumiemy, że wszystkie rozwiązania przychodzą do nas z naszego wnętrza, z dobrego samopoczucia, kiedy tylko przestajemy wszystko kontrolować. Sekretem jest zaufanie. Kiedy ufamy „nie-wiem”, uczymy się ufać promieniującej kreatywności, inteligencji wszechświata.

Stephen Mitchell

Czy masz cierpliwość czekać
aż twój muł opadnie, a woda stanie się przejrzysta?
Czy możesz pozostać nieruchomo
do czasu, kiedy właściwa akcja powstanie sama?
Mistrz nie szuka spełnienia.
Nie szukając, nie spodziewając się,
ono już jest obecne i może pomieścić wszystkie rzeczy.

Tao Te Ching